เครื่องทำความสะอาดรองเท้า Entrance Cleaning System EPress
-.jpg_640x640.jpg

Cleaning Machine Industry

high quality products and services.

PARTNER : Leader in Netherlands

ระบบทำความสะอาดพื้นรองเท้าก่อนเข้าไลน์ผลิต หรือห้องปฏิบัติการ ห้องคลีนรูม มีทั้งระบบนำ้ และระบบแห้ง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม อาคารสำนักงานทั่วไป 
d 3.PNG
d 4.PNG
d 5.PNG

Personal hygiene : Hand Cleaning

Hand Cleaning_1.jpg
d 7 2.PNG
d 7 1.PNG
d 8 1.PNG
d 8 2.PNG

Personal Hygiene : hygiene entrance

Hygienic Entrances_1.jpg
9.PNG
10.PNG
11.PNG
12.PNG
***สนใจสอบถามเพิ่มเติม และขอใบเสนอราคา โทร. 090-971-5319
d 2.PNG
Elpress_DZW-1000-R_5.PNG