top of page

งานสอบเทียบ เครื่องตรวจจับโลหะ และเครื่องชั่งน้ำหนักสายพาน

Calibration and Certification Services

Metal Detector & Checkweigher

งานติดตั้งและสอบเทียบเครื่องชั่งและเครื่องตรวจจับโลหะ บริษัท เมดิฟู้ดส์ จำกัด 

20180820_101420.jpg

งานสอบเทียบเครื่องตรวจจับโลหะ และเครื่องชั่งน้ำหนักสายพาน ณ สถานที่โรงงานบรรจุข้าว และอาหารอื่นๆ
บริษัท เมดิฟู้ดส์ จำกัด จังหวัด ชัยภูมิ

งานติดตั้งและสอบเทียบเครื่องตรวจจับโลหะ
บริษัท เอราวัณอินเตอร์ฟู้ด จำกัด

20180425_140202.jpg

งานติดตั้งและสอบเทียบกับบริษัท เอราวัณ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด เป็นโรงงานผลิตเส้นหมี่ เส้นเล็ก รวมถึงวุ้นเส้น ที่ต้องการใช้เครื่องเพื่อตรวจสอบสิ่งปนเปื้อน

งานติดตั้งและสอบเทียบเครื่องตรวจจับโลหะ
บริษัท พีวีทีเอ็ม จำกัด

20180207_111054.jpg

เป็นโรงงานผลิตแป้งที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำอาหาร
อยู่จังหวัดปทุมธานี

งานติดตั้งและสอบเทียบเครื่องชั่งและเครื่องตรวจจับโลหะ บริษัท วุฒิชัย โปรดิวส์ จำกัด

20210219_105731.jpg

งานสอบเทียบเครื่องตรวจจับโลหะ และเครื่องชั่งน้ำหนักสายพาน ณ สถานที่โรงงานบรรจุข้าว และอาหารอื่นๆ 
บริษัท เมดิฟู้ดส์ จำกัด จังหวัด ชัยภูมิ

งานติดตั้งและสอบเทียบเครื่องตรวจจับโลหะ
บริษัท ซันนี่เวย์รับเบอร์ ไทยแลนด์ จำกัด

20180426_134813.jpg

งานติดตั้งและสอบเทียบกับบริษัท ซันนี่เวย์ รับเบอร์ จำกัด เป็นโรงงานผลิตก้อนยาง และแผ่นยาง ที่มีมวลน้ำหนักและความหนาแน่นค่อนข้างมาก

งานติดตั้งและสอบเทียบเครื่องตรวจจับโลหะ
บริษัท เพชรธารา จำกัด

20160824_094111.jpg

เป็นโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ที่มีมวลและความหนาแน่นจำนวนมาก อยู่จังหวัดนครราชสีมา

งานติดตั้งและสอบเทียบเครื่องตรวจจับโลหะสายพาน

บริษัท โบว์ เบเกอรี่ จำกัด 

141472.jpg

เป็นงานสอบเทียบเครื่องตรวจจับโลหะในการตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนที่มากับขนมเค้ก ขนมปัง และเบเกอรี่

งานติดตั้งและสอบเทียบเครื่องตรวจจับโลหะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด

ม.แม่โจ้ สอบเทียบ_๑๘๑๐๒๔_0008.jpg

เป็นมหาวิทยาลัยฯ ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องการใช้เครื่องในการทดสอบและตรวจเช็คสินค้าว่ามีสิ่งปนเปื้อน แปลกปลอม มีแฝงมากับพืชผักหรือไม่ ในส่วนของภาควิชาวิศวกรรม

งานติดตั้งและสอบเทียบเครื่องตรวจจับโลหะ
บริษัท พรีแพ็ค ประเทศไทย จำกัด

งานเปลี่ยนบอร์ดPrepa_๑๙๐๒๐๔_0008.jpg

งานติดตั้งและสอบเทียบเครื่องตรวจจับโลหะที่ใช้ในการตรวจจับสิ่งผิดปกติที่แฝงมากับพลาสติก
อยู่จังหวัดสมุทรสาคร

งานติดตั้งและสอบเทียบเครื่องตรวจจับโลหะสายพาน บริษัท อูรมัตวี จำกัด

งานสอบเทียบประจำปี63​ อูรมัต​วี​ เชียงราย_๒_13.jpg

เป็นงานสอบเทียบเครื่องตรวจจับโลหะในการตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนที่มากับแผ่นแครกเกอร์ 

งานติดตั้งและสอบเทียบเครื่องตรวจจับโลหะ
บริษัท เพ็ทพาร์ทเนอร์ จำกัด

20180113_113153.jpg

เป็นโรงงานที่ผลิตอาหารและขนมขบเคี้ยว สำหรับสุนัข อยู่จังหวัด สมุทรปราการ

งานติดตั้งและสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนักสายพาน
บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ จำกัด

20190322_121000.jpg

งานติดตั้งและสอบเทียบเครื่องชั่งสายพาน ที่ใช้ในการชั่งน้ำหนักสินค้าที่มีหลากหลายประเภท

bottom of page