top of page

ประเภทของเครื่องตรวจจับโลหะในอาหารที่ใช้ในปัจจุบัน โดย KCA-TECH

ในปัจจุบันเครื่องตรวจจับโลหะได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทอาทิเช่น เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก กระดาษ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหารที่ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายแทบจะเป็นบังคับสำคัญหรือจุด CCP เพื่อป้องการมีโลหะปนเปื้อนเข้าไปยังสินค้าหรืออาหารที่โรงงานผลิต ดังนั้นการเข้าใจเครื่องตรวจจับโลหะของแต่ละประเภทจะเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกใช้งานได้ถูกต้อง1 . เครื่องตรวจจับโลหะสายพานทั่วไป ( Belt Conveyor Metal Detector)


Metal Detector
เครื่องตรวจจับโลหะสายพาน

เครื่องตรวจจับโลหะประเภทนี้โดยหลักการคือจะมีสายพานคอนเวเยอร์เบลนำพาสินค้าผ่านเข้าอุโมงค์เครื่องตรวจจับโลหะ โดยการเคลื่อนที่จะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำด้านสยามแม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องตรวจจับโลหะจะใช้เทคโนโลยีด้านซอฟแวร์ของตัวมันเองเพื่อตรวจหาโลหะปนเปื้อน ดังนั้นแฟคเตอร์ที่สำคัญที่จะทำให้ความสามารถของเครื่องในการตรวจจับขนาดของโลหะเล็กหรือใหญ่จะขึ้นอยู่กับ
 • ความเร็วของสายพาน

 • คุณสมบัติของตัวสินค้าในการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็ก/ไฟฟ้า

 • อุณภูมิของสินค้า

 • ความชื้นของสินค้า

 • สัญญาณรบกวนภายนอกที่ส่งผลต่อเครื่องตรวจจับโลหะ

 • การออกแบบเครื่องตรวจจับโลหะ และเทคโนโลยีด้านซอฟแวร์และตัวประมวณผลด้านซอฟแวร์ CPU Software ของตัวเครื่องเอง

ดังนั้นการเลือกซื้อเครื่องตรวจจับโลหะบางครั้งการเลือกซื้อเครื่องที่มีราคาถูกมาเกินไปอาจได้เครื่องที่ไม่มีประสิทธิภาพที่ดี ใช้งานได้ไม่ต่อเนื่อง มีอาการรวนของซอฟแวร์บ่อยครั้ง ทางผู้ซื้อควรเลือกซื้อจากผู้ขายที่มีความเข้าใจเครื่อง มีทีมเซอวิศที่พร้อมให้คำปรึกษาที่พร้อมเข้าไปดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับโลหะได้ตลอดอายุการใช้งาน


2. เครื่องตรวจจับโลหะแบบสายพานที่ใช้กับอลูมินัมฟอยได้ ( Aluminum foil Metal Detector)เครื่องตรวจจับโลหะถุงอลูมิเนียม
เครื่องตรวจจับโลหะถุงอลูมิเนียม

เครื่องตรวจจับโลหะ Aluminum foil เป็นเครื่องตรววจับโลหะที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษในด้านซอฟแวร์ เพื่อใช้กับวัสดุที่เป็นโลหะที่มี Aluminum หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง เช่น Non Ferrous เป็นส่วนประกอบ โดยตัวเครื่องตรวจจับโลหะประเภทนี้จะทำให้เข้าใจว่าโลหะประเภท Aluminum ไม่ใช่โลหะปนเปื้อน ดังนั้นด้วยคุณสมบัติของการของการออกแบบเครื่องประเภทนี้จึงถูกใช้กับซองหรือแพ็คเกจห่อหุ้มที่มี Aluminum foil เป็นหลักอาทิเช่น ถุงขนม ฝาปิดขวด หรือฉลากบางประเภทข้อดี ของเครื่องตรวจจับโลหะ Aluminum foil มีดังนี้

 • สามารถใช้กับสินค้าที่ใช้ Aluminum foil เป็น packaging

 • ความสูงของอุโมงค์สามารถปรับตั้งความสูงต่ำได้ แต่จะไม่เกินค่าความสูงจากที่ทางผู้ผลิตกำหนด

 • เครื่องสามารถตรวจจับโลหะประเภทเหล็ก Ferrous และ Stainless steel ได้ ข้อเสีย

 • ราคาค่อนข้างสูงกว่าเครื่องตรวจจับโลหะทั่วไป

 • หากมีโลหะปนเปื้อนประเภทอื่นที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าใกล้เคียงกับ Aluminum foil อาจจะหลุดปนเปื้อนไปกับสินค้าหรืออาหารได้


3. เครื่องตรวจจับโลหะชนิดหลายความถี่ ( Multi Frequency Metal Detector)เครื่องตรวจจับโลหะหลายความถี่
เครื่องตรวจจับโลหะหลายความถี่

เครื่องตรวจจับโลหะประเภทนี้ตัวเครื่องจะสามารถ Generate ได้หลายความถี่มาใช้ในการทำงาน ซึ่งโดยส่วนมากจะทำได้ 2-3ความถี่ ตามความสามารถของตัวเครื่องตรวจจับโลหะ


โดยปกติแล้วสินค้าที่มีคุณสมบัติด้านการเหนี่ยวนำไฟฟ้าที่ไม่แน่นอนหรือมีความชื้นที่ไม่คงที่ อาทิเช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเลสดหรือแช่น้ำแข็ง จะทำให้การตั้งค่าของเครื่องตรวจจับโลหะค่อนข้างกว้าง จึงส่งผลให้คุณสมบัติในการจับโลหะได้ค่อนข้างหยาบ การออกแบบเครื่องตรวจจับประเภทหลายความถี่จึงได้ถูกสร้างขึ้นมาให้มีการตรวจจับโลหะได้ดีมากยิ่งขึ้น

4. เครื่องตรวจจับโลหะแบบปล่อยตก หรือ Free Fall Metal Detectorเครื่องตรวจจับโลหะแป้ง
เครื่องตรวจจับโลหะแบบ Free Fall


เครื่องตรวจจับโลหะแบบปล่อยตก
เครื่องตรวจจับโลหะแบบ Free Fall


เครื่องตรวจจับโลหะแบบปล่อยตก หรือ free fall เป็นเครื่องตรวจจับโลหะที่ถูกออกแบบมาใช้สำหรับของที่สามารถปล่อยผ่านท่อของเครื่องตรวจจับโลหะได้เลยโดยไ่ม่ต้องใช้เครื่องมือใดในการช่วยให้วัสดุหรือสินค้าผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ ผู้ใช้สามารถตักสินค้ามาเทผ่านท่อวัสดึทรงกลมของเครื่องตรวจจับโลหะนี้ได้เลย ซึ่งโดยทั่วไปผู้ใช้นิยมนำเครื่องไปต่อกับเครื่องผลิตที่ส่งลงมาผ่านท่ออยู่แล้ว ซึ่งสามารถตรวจจับโลหะก่อนนำไปบรรจุใส่ถุง หรือหีบห่อได้เลย


แต่สินค้าหรือวัตถุที่จะนำใช้กับเครื่องตัวนี้ได้ต้องมีลักษณะแห้ง ชิ้นเล็ก และไม่ยึดเกาะกันขณะปล่อยผ่าน อาทิเช่น แป้ง พริก เมล็ดพันธ์พืชต่างๆ เป็นต้น


โดยทั่วไปช่องผ่านทรงกลมของเครื่องตรวจจับโลหะนี้จะมีขนาดตั้งแต่ 7 cm. จนถึง 15 cm. และมีคุณสมบัติที่ดีในการตรวจจับโลหะได้ค่อนข้างเล็ก5. เครื่องตรวจจับโลหะเม็ดยา


เครื่องตรวจจับโลหะเม็ดยา
เครื่องตรวจจับโลหะเม็ดยา

Tablet Metal Detector หรือเครื่องตรวจจับโลหะเม็ดยาเป็นที่นิยมใช้สำหรับตรวจหาโลหะปนเปื้อนในยา อาหารเสริม ที่มีลักษณะเป็นเม็ด ข้อดีของเครื่องตรวจจับโลหะชนิดนี้คือจะตรวจจับโลหะได้ขนาดเล็กมาก 0.3-0.8 mm. และโครงสเตนเลสภายในที่สัมผัสกับอาหารจะผลิตจาก SUS316
6. เครื่องตรวจจับโลหะแบบท่อ


เครื่องตรวจจับโลหะท่อ
เครื่องตรวจจับโลหะท่อ

เครื่องตรวจจับโลหะแบบท่อ หรือ Pipe line metal detector

เป็นเครื่องตรวจจับโลหะใช้กับสินค้าหรืออาหารที่เป็นของเหลวต่อผ่านท่อที่มีแรงดัน โดยข้อดีของเครื่องตรวจจับโลหะประเภทนี้คือสามารถต่อเข้ากับ Line ผลิตในส่วนของท้ายไลล์ได้โดยตรง ทำให้เป็นระบบปิด ไม่มีการปนเปื้อนในไปในช่วงระหว่างการตรวจหาโลหะได้


7. เครื่องตรวจจับโลหะสำหรับขวดทรงสูงเครื่องตรวจจับโลหะสำหรับขวดน้ำ
เครื่องตรวจจับโลหะสำหรับขวดทรงสูง


เครื่องตรวจจับโลหะที่ออกแบบเพื่อใช้กับขวดโลหะทรงสูง เช่นขวดน้ำดื่ม โดยจะถูกออกแบบมาเพื่อให้ต่อเข้ากับท้ายไลล์การผลิตโด้โดยตรง จชุดคอนเวยเยอจะมีลักษณะแคบมีไกด์ปรับความกว้างได้ เพื่อกันไม่ให้ขวดล้ม สายพานจะเป็น PU , PVC หรือ Modular Belt ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม เครื่องตรวจจับโลหะจะติดตั้งชุด Reject เพื่อถีบของเสียออกเมื่อเครื่องตรวจเจอโลหะปนเปื้อน7. เครื่องตรววจับโลหะ COMBO เครื่องชั่งน้ำหนักสายพานและเครื่องตรวจจับโลหะ
เครื่องตรวจจับโลหะและเครื่องชั่งสายพาน
Combo เครื่องตรวจจับโลหะและเครื่องชั่งสายพาน


เป็นเครื่องตรวจจับโลหะที่รวมเครื่องชั่งน้ำหนักสายพานมาไว้ในเครื่องเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อผู้ใช้ในการ Operation ตั้งค่าการใช้งาน และที่สำคัญคือช่วยในการประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง ในกรณีที่พื้นที่ติดตั้งของทางผู้ใช้มีค่อนข้างจำกัด

ประเภท/ชนิด ของอุปกรณ์ Re่jector ที่ใช้ติดตั้งในเครื่องตรวจจับโลหะสำหรับดีดของเสียทิ้งออกไป
Air Blast Rejector
เครื่องดีดของเสียแบบลม

Air Blast Rejector (ชุดดีดของเสียแบบลม)     เหมาะกับสินค้าที่น้ำหนักเบาและเล็ก 
Pusher Rejector
เครื่องดีดของเสียแบบถีบ


 Pusher Rejector   (ชุดดีดของเสียแบบถีบ)     เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่เและหนัก 
Drop Down Rejector
เครื่องดีดของเสียแบบปล่อยตกด้านล่าง


     Drop Down Rejector  (ชุดดีดชองเสียแบบสไลด์ตกพื้นด้านล่าง)     เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดเป็นแผ่นไม่หนานักFlipper Rejector
ชุดดีดของเสียแบบแขนปัด


  Flipper Rejector  (ชุดดีดของเสียแบบแขนปัด) เหมาะกับสมสินค้าที่มีขนาดใหญ่ไม่น้ำหนักไม่มากเช่นกล่อง หรือถุงพัสดุ


Slide Carrier
ชุดดีดชองเสียทิ้งแบบสไลด์ออกด้านข้าง


Slide Carrier (ชุดดีดชองเสียทิ้งแบบสไลด์ออกด้านข้าง) เหมาะกับสินค้าที่แตกหักเสียหายได้ง่ายถ้าหล่นที่พื้นต่างระดับComments


Featured Posts
กรุณากลับมาใหม่ภายหลัง
หลังจากที่โพสต์เผยแพร่แล้ว คุณจะเห็นข้อมูลที่นี่
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
Jialong
bottom of page