top of page

Coding Machine for industry

ปัจจุบันเทคโนโลยีการทำเครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์ ได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะ ในสายอุตสาหกรรมการผลิต มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องระบุข้อมูลสำคัญไว้บนตัวสินค้า ชนิดของสินค้าเองก็ผลิตจากวัสดุหลากหลายชนิด พื้นผิวจึงแตกต่างกันไป เช่น ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก PET กระดาษ แก้ว เหล็ก ไม้ เป็นต้น

ดังนั้น การเลือกใช้เครื่องมือ หรือเครื่องทำเครื่องหมายต่างๆ จึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับชนิดผลิตภัณฑ์ ลักษณะงานด้วย และเหตุผลที่ธุรกิจของคุณควรจะมีเครื่องทำเครื่องหมาย หรือ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ คือ

1. เพิ่มความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ จากชื่อแบรนด์ โลโก้ อื่นๆ

2. ข้อมูลสินค้าฉบับย่อ ช่วยให้ทราบสายการผลิตของสินค้านั้น

3. ผู้ผลิตสามารถทำสัญลักษณ์ไว้บนสินค้าเพื่อป้องกันการปลอมแปลงได้

4. ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อีกทาง ด้วยข้อมูลสำคัญ ต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านั้นๆ ได้ง่ายขึ้น

ซึ่งชนิดของ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตนั้น ก็มีด้วยกัน 2 แบบหลักๆ คือ แบบ DOD และ CIJ

CIJ หรือ continue ink jet printer

DOD หรือ drop on demand

Featured Posts
กรุณากลับมาใหม่ภายหลัง
หลังจากที่โพสต์เผยแพร่แล้ว คุณจะเห็นข้อมูลที่นี่
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page