เครื่องตรวจสอบความผิดปกติของตัวสินค้า Vision System Machine (QC)

GYRO Vision : Leader in Korea.

Vision Inspection Machine

     using camera for Industry

         ระบบแมชชีนวิชั่นและเครื่องอ่านรหัส ใช้กล้องความไว-คมชัดสูง เป็นเทคโนโลยีทางด้านออโตเมชั่น

ที่สำคัญสำหรับ  อุตสาหกรรมการผลิต เนื่องจากระบบดังกล่าวช่วยให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าคุณภาพสูง ลดต้นทุน และรองรับกฏระเบียบทางด้านความปลอดภัยของสินค้า ได้ดีเยี่ยม 

• จัดหมวดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มตามสี/รูปร่าง 

• ตรวจจับสินค้ามีตำหนิ 

• ยืนยันการประกอบสินค้าที่ถูกต้อง 

• ตรวจสอบคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ 

• ยืนยันการ มี/ไม่มีของซีลปิดผนึก ของแถม และ/      หรือมีฝาปิด 

• ตรวจสอบระดับการบรรจุสินค้าในขวด 

• ตรวจนับและนำทางแขนกลในการหยิบและ              วาง หรือการปฏิบัติงานในการจัดเรียงบนพาเลท

ตัวอย่างการตรวจสอบในแบบต่างๆ 

ตัวอย่างสินค้า บรรจุภัณฑ์ ที่ตรวจสอบ

  1. ขวดชนิดต่างๆ เช่นขวดแก้ว PET
  2. กระป๋องนำ้อัดลม
  3. กล่องกระดาษลัง
  4. แผงวงจรอิเล็กทรอนิค
       

Vision System เหมาะกับอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์ / การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม / การผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค / การผลิตเครื่องจักรออโตเมชั่น / ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบ (SI) / การพิมพ์ฉลากและการทำเครื่องหมาย (Label printing/marking),อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน /อุตสาหกรรมการผลิต ชิ้นส่วนอีเล็คทรอนิคส์ / และอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ ที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการผลิต ให้ดียิ่งขึ้น