top of page

ศูนย์รับซ่อม และสอบเทียบ

# เครื่องมือวัด

# เครื่องตรวจจับโลหะสายพาน
# เครื่องตรวจจับโลหะเดินผ่าน​

# เครื่องชั่งน้ำหนักสายพาน

# เครื่องเอ็กซ์เรย์สิ่งของ สัมภาระ

Repair & Calibration by KCA-TECH

ผลงานเพียงแค่บางส่วนของเราในการซ่อมเครื่องตรววจับโลหะ เครื่องชั่งสายพาน เครื่องเอ็กซเรซ์

บริการสอบเทียบเครื่องตรวจจับโลหะ
บริการตรวจเช็คเครื่องตรวจจับโลหะ
เปลี่ยนสายพานเครื่องตรวจจับโลหะ
บริการซ่อมเครื่องตรวจจับโลหะ
บริการซ่อมเครื่องตรวจจับโลหะ
บริการสอบเทียบเครื่องตรวจจับโลหะ
งานตืดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะ
บริการซ่อมเครื่องตรวจจับโลหะ
บริการสอบเทียบเครื่องตรวจจับโลหะ
งาน PM เครื่องตรวจจับโลหะ
บริการซ่อมเครื่องชั่งสายพาน
บริการซ่อมเครื่องตรวจจับโลหะ
บริการตรวจเช็คเครื่องชั่งสายพาน
ติดตั้งเครื่องเอ็กซเรซ์
Jialong
bottom of page