เครื่อง Wrapper pallet /เครื่องรัดพาเลท Pallet strapping tool/เครื่องจัดเรียงสินค้าบนพาเลท Palletizer
เครื่องซีลสินค้าขนาดใหญ่
Our most popular stretch wrappers  :
Semi-Automatics
Q-400XT - Easy to operate
               - Easy to load turntable
               - Fast & Easy film change
               - Reliable load height sensing
               - Wraps tighter with less film

                                         .........................

Wrapping pallet เครื่องแร็พพาเลท
Open and Ready to Load : Semi-Auto 
Attaches Film-Cuts Film-Ready to Load for Conveyor
Q-300XT - Easy to operate
               - Fast & Easy film change
               - Reliable load height sensing
 

                                         .........................

เครื่องซีลสินค้าขนาดใหญ่ Automatic pallet wrapper
Turntables High-Performance Stretch Wrapping :
Semi-Auto : Cuts Film Secures load to pallet
Q-400 - Easy to operate
                - Easy to load turntable
                - Safe operation
                                       .........................
Straddles Keep Your Driver on the Forklift :
Semi-Auto
  • Clamp holds film at beginning cycle
  • Clamp cuts film at end of cycle
  • Pallet Grip secures load to pallet
S-300XT  - Easy to operate
                - Fast & Easy film change
                - Reliable load height sensing
                - Secure the load to pallet
                - Wrape tighter with less film
                - Wraps unstable,light and heavy loads

                                         .........................

เครื่องซีลสินค้า เครื่องแพ็คสินค้า
Turntables Quality & Performance for the Low User:
Semi Auto : 20-loads per day Low Cost
G-Series

                                             .........................

*** สอบถามรายละเอียดขอใบเสนอราคา เครื่องพันฟิล์มพาเลท เครื่องพันพาเลท 090-971-5319
       เรามีเครื่องหลากหลายแบรนด์ ทั้งจาก อิตาลี เยอรมัน อเมริกา และจีน พร้อมนำเสนอครับ